Linux体系与编程:基于Linux0.01版本》针对Linux编程体系,从Linux的应用开始到Linux的内核分析,由浅入深地进行诠释。全书分为Linux应用、Linux编程、Linux内核分析、实验四篇共21章,内容丰富、循序渐进、通俗易懂、实用性强。《Linux体系与编程:基于Linux0.01版本》在Linux内核分析的基础上增加了具有较高实用价值的Linux应用和Linux编程,读者可以通过书中大量的实例,由浅入深地理解Linux的应用技术和程序设计思想。《Linux体系与编程:基于Linux0.01版本》把重心放在Linux内核分析上,让读者能够更清晰地理解Linux内核源码。书中精选的Linux0.01内核是*简单、*精致的Linux内核,可以帮助读者快速掌握Linux内核设计原理,特别适合Linux的初学者阅读。

《Linux体系与编程》电子书籍下载地址:

Linux就该这么学

您只需扫描右侧二维码或微信搜索:"LinuxProbe"即可完成下载

该页面的验证码:

请关注《Linux就该这么学》的微信公众号,回复:“验证码”,获取该页面的验证码。